Backup WordPress bằng plugin All-in-One WP Migration đồng bộ Google Drive - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Backup WordPress bằng plugin All-in-One WP Migration đồng bộ Google Drive

Để chuyển website WordPress từ hosting này sang hosting khác, hoặc backup WordPress, thì có rất nhiều cách để thực hiện như: sử dụng công cụ tích hợp sẵn trên các Control Panel, sử dụng lệnh trong Linux,… Ở bài viết này, Giải pháp công nghệ EVPS.VN sẽ hướng dẫn bạn thực hiện bằng cách đơn […]

Backup WordPress bằng plugin All-in-One WP Migration đồng bộ Google Drive Read More »