[gtranslate]

WordPress Plugin

WordPress plugin là gì ?

WordPress plugin là một đoạn code được tạo ra để gắn kết (plug) vào trong code gốc của WordPress website. Nói đơn giản hơn, nó là phần mở rộng của website, dùng để điều chỉnh và cải thiện chức năng chính của website WordPress đó.

 

Giải pháp công nghệ EVPS chia sẻ miễn phí để hỗ trợ mọi người sử dụng trong điều kiện kinh tế chưa cho phép hoặc sử dụng thử trước khi mua chính thức, nếu các bạn có điều kiện hoặc sử dụng cho những dự án lớn, quan trọng thì nên mua bản quyền để ủng hộ và được hỗ trợ từ tác giả.

 

Lưu ý: Tất cả plugin Giải pháp công nghệ EVPS chia sẻ đều là plugin đã thêm key vĩnh viễn hoặc đã vô hiệu (nulled) chức năng kiểm ra bản quyền từ tác giả.

Giải pháp công nghệ EVPS từ chối mọi trách nhiệm khi sử dụng plugin

Search