[gtranslate]

Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon

Nội dung

Cài đặt extension PHP Redis

Nếu bạn nhấp chuột phải vào bảng điều khiển và kiểm tra PHP > Extensions, bạn sẽ không tìm thấy extension redis vì nó không được cài với Laragon theo mặc định. Vì vậy, bạn phải thêm nó thủ công, EVPS sẽ hướng dẫn bạn thêm extension redis vào Laragon rất dễ dàng.

Tải xuống tệp DLL mở rộng PHP Redis

Truy cập https://pecl.php.net/package/redis và tìm phiên bản PHP hiện tại phù hợp nhưng cũng sử dụng phiên bản ổn định mới nhất hiện có. Hiện tại phiên bản 6.0.2 stable là mới nhất và hỗ trợ PHP 7.2.0 trở lên

Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Nhấp vào logo Window có chữ DLL như trên hình để vào trang tải extension redis.

Lưu ý: Bạn có thể nhầm lẫn giữa cái nào Non Thread Safe (NTS)Thread Safe (TS). Để tìm hiểu, chỉ cần kiểm tra bảng điều khiển Laragon của bạn và xem phiên bản php cùng với thông báo NTS hoặc TS. (hình dưới)

Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Thêm tệp DLL vào thư mục mở rộng PHP

Giải nén file đã tải xuống, bạn sẽ tìm thấy file php_redis.dll.

Sao chép vào C:\laragon\bin\php\php-8.1.10-Win32-vs16-x64\ext (thay đổi đường dẫn của riêng bạn)

Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Sau đó nhấp chuột phải vào bảng điều khiển Laragon chọn PHP để mở php.ini, thêm dòng extension=php_redis.dll vào và save lại.

Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Bây giờ bạn vào extensions đã thấy redis đã được cài đặt

Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Khởi động máy chủ Redis

Cách đơn giản là nhấp vào setting (icon bánh răng) trên bảng điều khiển Laragon -> chọn tab Services & Ports -> đánh dấu vào ô Redis, sau đó tắt bảng setting đi Laragon sẽ tự động reload lại.

Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Nếu bạn đã cài đặt laragon đầy đủ, redis sẽ có sẵn trong đường dẫn này C:\laragon\bin\redis\redis-x64-5.0.14.1 (hãy thay đổi đường dẫn của riêng bạn). Để chạy máy chủ redis, bạn có thể sử dụng Command Prompt và truy cập đến thư mục redis và chạy lệnh redis-server.exe

Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO
Hướng dẫn thêm extension Redis vào Laragon - Giải pháp công nghệ EVPS.VN - Web hosting, Cloud VPS, Business Email, Thiết kế website chuẩn SEO

Và bạn cũng có thể dừng nó sau bằng cách sử dụng Ctrl + C.

phpRedisAdmin

phpRedisAdmin cũng có sẵn trong bản cài đặt laragon đầy đủ và có thể được truy cập tại http://localhost/redis

5/5 - (395 bình chọn)
Từ khoá:

bài viết khác